slovnik-sk.com Zdarma online jazyka slovník.

priradiť v nemčine

Slovo:
priradiť (Počet písmen: 8)
Slovník:
slovenčine-nemčine
Preklady (1):
Súvisiace slová:
nemčine priradiť, priradiť číslo nie číslicu, priradiť číslo k danému počtu predmetov, priradiť synonymum, priradiť rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách, priradiť v nemčine, zedieren v slovenčine
priradiť v nemčine