slovnik-sk.com Zdarma online jazyka slovník.

Zoznam prekladov: opatrný

Slovník:
angličtine
Preklady:
guarded, provident, wary, carefully, cautiously, gingerly, guardedly, prudently, warily, cagey, care, careful, carefulness, caution, cautious, chary, circumspect, farsighted, far-sighted, heedful, leery, mindful, prospective, prudent, reserved, safe, scrupulous, shy, precautionary, considerate, deliberate, demure, discreet, judicious, politic, prudential, sagacious, sage, thoughtful, conscientious, diligent, fussy, meticulous, natty, neat, painstaking, regardful, sedulous, solicitous
opatrný
Slovník:
češtine
Preklady:
obezřelý, obezřetný, opatrný, opatrně, rezervovaný, rozumný, rozvážný, vyhrazený, zdrženlivý, chytrý, předvídavý, prozíravý, moudrý, mudrc, promyšlený, rozmyslný, uvážený, uvážlivý, dbalý, pečlivý, pilný, pracovitý, snaživý, starostlivý, úhledný, upravený
Slovník:
nemčine
Preklady:
umsichtig, bedächtig, behutsam, klug, vorsichtig, besonnen, reserviert, verhalten, gemessen, weise, besorgt, fleißig, säuberlich, sorgfältig
Slovník:
španielčine
Preklady:
cauto, circunspecto, parco, cuidado, cauteloso, precavido, recatado, prudente, considerado, discreto, maduro, reflexivo, sabio, sensato, aplicado, cuidadoso, diligente, escrupuloso, esmerado, pulcro, solícito
Slovník:
francúzštine
Preklady:
circonspect, discret, prudent, précautionneusement, prudemment, précautionné, précautionneux, réservé, avisé, prévoyant, réfléchi, sage, appliqué, diligent, recherché, soigné, soigneux
Slovník:
ruštine
Preklady:
осмотрителен, осмотрительный, осторожный, бережный, заботливый, опасливый, осторожен, запаслив, запасливый, предусмотрителен, предусмотрительный, благоразумный, аккуратный, добросовестный, старателен, старательный
Slovník:
švédčine
Preklady:
förtänksam, aktsam, försiktig, var, varlig, varsam, betänksam, nykter, ackurat, noggrann, omsorgsfull, sorgfällig, vårdad
Slovník:
fínčine
Preklady:
varovainen, varovasti, älykäs, ahkera, huolellinen, tarkka
Slovník:
gréčtine
Preklady:
επιφυλακτικός, προσεκτικός, συνετός
Slovník:
portugalčine
Preklady:
cauto, circunspecto, avisado, cauteloso, conservador, judicioso, precavido, prevenido, prudente, recatado, sensato, considerado, discreto, reflexivo, sábio, sagaz, aplicado, assíduo, cuidadoso, diligente, esmerado, estudioso, meticuloso, solícito
Slovník:
poľštine
Preklady:
oględny, ostrożnie, ostrożny, przezorny, rozważny, staranny
Slovník:
dánčine
Preklady:
forsigtig, besindig, forbeholden, fornuftig, klok, påpasselig, var, varlig, varsom, vis, akkurat, flittig, omsorgsfuld
Slovník:
taliančine
Preklady:
adagio, cauto, circospetto, contegnoso, guardingo, prudente, riservato, accorto, avveduto, pensieroso, saggio, savio, accurato, attento, diligente
Slovník:
nórčine
Preklady:
forsiktig, aktsom, besindig, forbeholden, klok, påpasselig, tilbakeholden, var, varlig, varsam, varsom, vis, akkurat, flittig, noggrann, omsorgsfull
Slovník:
chorvátčine
Preklady:
pažljivo, mudar, pažljiv
Slovník:
maďarčine
Preklady:
óvatosan, vigyázva, elővigyázatos, óvatos, előrelátó, higgadt, megfontolt, gondos, lelkiismeretes, rendes
Slovník:
bieloruštine
Preklady:
асцярожны, прадбачлівы, абачлівы, руплівы, старанны
Slovník:
estónsky
Preklady:
ettevaatlik, tark
Slovník:
litovskom
Preklady:
atsargus
Slovník:
rumunský
Preklady:
prudent
Slovník:
ukrajinčine
Preklady:
боязкий, витриманий, відлюдний, дбайливий, завбачливий, запасний, зарезервований, навмисний, обачливий, обачний, обдуманий, обережний, обізнаний, обміркований, передбачливий, поінформований, полохливий, потайливий, рекомендовано, розважливий, розважний, розсудливий, скромний, соромливий, стриманий, уважний, далекозорий, довгоголовий, передбачення, своєчасний, ретельний, старанний

Súvisiace slová

opatrný synonymum, opatrný anglicky, opatrný aleš, opatrný válka severu proti jihu, opatrný preklad, opatrný abz, opatrný blog, opatrný jablonec, opatrný josef, opatrný zeměpis