slovnik-sk.com Zdarma online jazyka slovník.

Zoznam prekladov: priepustnosť

Slovník:
poľštine
Preklady:
drużka, transzeja
priepustnosť

Súvisiace slová

priepustnosť hornín, priepustnosť pôdy, priepustnosť siete, priepustnosť čriev, priepustnosť vodnej pary, priepustnosť skla, priepustnosť tepla, priepustnosť zemín, priepustnosť svetla, priepustnosť slnečnej energie