slovnik-sk.com Zdarma online jazyka slovník.

Zoznam prekladov: reakcia

Slovník:
poľštine
Preklady:
odgazowanie
reakcia

Súvisiace slová

reakcia metánu s kyslíkom, reakcia na oheň, reakcia kyseliny s kovom, reakcia na tetanovku, reakcia draslíka s vodou, reakcia na oheň a1, reakcia na ockovanie mmr, reakcia kyseliny chlorovodíkovej so zinkom, reakcia na očkovanie, reakcia synonymum